دکتر محمد علی بهمنی قاجار

دکتر محمد علی بهمنی قاجار

 

«کارنامه علمی و پژوهشی و حرفه ای»

 

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگر وزارت امورخارجه ایران و بنیاد دایره المعارف اسلامی

تحصیلات:

دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 

رساله نقد و بررسی رویکرد پوزیتویستی به حق تعیین سرنوشت

 

اخذ مدرک کارشناسی حقوق در سال 1384 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بشر در سال 1386 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «حق آزادی و امنیت شخصی در نظام حقوق بشر و نظام حقوقی ایران» با استفاده از راهنمایی های استاد دکتر محمد آشوری (ستاد راهنما) و استاد دکتر یوسف مولایی (استاد مشاور) تدوین و با درجه عالی و نمره 19 ارزیابی شده است.

دستاوردهای علمی:

دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در سال تحصیلی 87-1386

دانشجوی پژوهشگر برگزیده ملی پنجمین جشنواره خوارزمی سال تحصیلی 82-1381

آثار انتشار یافته:

الف- کتابها:

1.«تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی: جزایر ایرانی خلیج فارس»،تهران،موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی،1392

2.«جایگاه سیاسی واجتماعی شیعیان در افغانستان»،تهران،موسسه مطالعات اندیشه سازان نور،1391،348 ص

3.«تمامیت ارضی ایران دردوران پهلوی:سیری در تاریخ مرزهای ایران»،تهران،موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی،1390،850ص

4.«ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی»، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، چ 1، 1385، چ 2،1386،551ص

5.«اختلافات ارضی افغانستان و پاکستان به روایت اسناد تاریخی وزارت امور خارجه ایران»، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 1382 ،409ص

ب- مقاله ها:

«دادرسی عادلانه بر پایه قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی»، ماهنامه علمی وترویجی اطلاعات سیاسی و اقتصادی،شماره239 و240،مردادوشهریور1386

«رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی»، مقاله مشترک با استاد دکتر محمد آشوری، فصلنامه علمی و پژوهشی حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، پائیز 1387

«مبانی و سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی»، ماهنامه علمی وترویجی اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 252-251، مرداد و شهریور 1387

«چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت»، ماهنامه علمی وترویجی اطلاعات سیاسی و اقتصادی،شماره262،خرداد وتیر 1388

«ارزشهای بشردوستانه درفرهنگ ایران»، ماهنامه علمی وترویجی اطلاعات سیاسی و اقتصادی ،شماره270،اسفند1388

«حقوق کار ایران وحقوق بنیادین کار»،ماهنامه علمی وترویجی اطلاعات سیاسی و اقتصادی،شماره279 و280،آذر ودی 1389

«حق مسکن»، فصلنامه علمی وترویجی اطلاعات سیاسی و اقتصادی،شماره 283،بهار 1390

«تحولات بحرین از دیدگاه حقوق بین الملل»،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام،شماره45،بهار1390

«بررسی حقوقی مداخلات خارجی در سوریه»،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام،شماره50،تابستان 1391

«حق شخص بازداشت شده به ارتباط با جهان خارج»، ماهنامه علمی وترویجی اطلاعات سیاسی و اقتصادی ،شماره289،پاییز 1391

«مطبوعات ترکیه و فرقه دموکرات آذربایجان»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 12، پاییز 1381

«مناسبات ایران و عراق بعد از کودتای حزب بعث در عراق»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 19، تابستان 1383

«نگاهی گذرا بر حوزه تمدنی ایران خاوری از گاه باستان تا شاهنشاهی نادر شاه افشار»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 224-223، فروردین و اردیبهشت 1385

«ایران و افغانستان دو پاره تمدنی، نقدی بر کتاب ایران و افغانستان اثر دکتر متولی حقیقی»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 27، تابستان 1385

«پایان حاکمیت سیاسی ایران برهرات (1280-1273 ق)»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 29، زمستان 1385

«گستره تمدنی ایران خاوری در آستانه جدایی سیاسی ایران و افغانستان»، چاپ در دو قسمت و در دو شماره ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره های 226-225 و 232-231، خرداد و تیر 1385 و آذر و دی 1385

«واپسین تلاشها برای جلوگیری از جدایی سیاسی ایران و افغانستان»، چاپ در دو قسمت و در دو شماره ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره های 234-233 و 236-235، بهمن و اسفند 1385. فروردین و اردیبهشت 1386

«نگرانی های ترکیه، آمد و نیامد پان ترکیسم»، فصلنامه گفتگو، شماره 48، اردیبهشت1386

«نقش نیروی دریایی وبایندر در اخراج انگلیسها ازهنگام وباسعیدو»،فصلنامه مطالعات تاریخی،شماره27،زمستان 1388

«مرزهای بلوچستان»، فصلنامه گفتگو، شماره57، بهار 1390

«مناسبات افغانستان وپاکستان پس از کنفرانس بن» ،فصلنامه نهضت،شماره 16، بهار1382

«ژنرال ایوب خان و پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون ایران، پاکستان و افغانستان»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 14، بهار 1382

«حقوق مدنی وشهروندی در قانون اساسی افغانستان»، فصلنامه نهضت،شماره19، زمستان1382

«ابعاد ،پیامدها وآثار پیمان راهبردی آمریکا وافغانستان»،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام،شماره44،زمستان 1389

نگاهی به روابط افغانستان وپاکستان.کتاب مجموعه مقالات :تحولات منطقه ای افغانستان.تهران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران وکتابخانه مجلس شورای اسلامی.تهران .1387

اسلام در افغانستان. فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

«شاهزاده بهمن میرزا و اندیشه تأسیس جامعه ملل»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 8 و 7، پاییز 1380

«نظریه حوزه تمدن ایرانی و بازتاب های منطق»ه ای آن»، فصلنامه گفتگو» شماره 50، دی ماه 1386

«هویت ایرانی و چندگانگی قومی»، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات ملی، شماره 33، بهار 1387

ارائه مقاله و سخنرانی در همایش ها و نشستهای علمی:

شرکت در پانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، «خلیج فارس: امنیت و همکاری منطقه ای در روند تحول سیاستهای جهانی»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، با چاپ مقاله «روابط ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به تحولات جدید منطقه» در خلاصه مقالات، 12-11 اسفند 1383

شرکت در نشست علمی «تأثیر بحران افغانستان بر رشد اسلام گرایی در آسیای مرکزی و قفقاز»، برنامه اوراسیای مرکزی مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با ارائه سخنرانی، 10 آبان 1385

شرکت در همایش بین المللی «بررسی تحولات افغانستان در صد سال اخیر»، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، با ارائه سخنرانی و مقاله «مناسبات پاکستان و افغانستان» (1357- 1326 ش)، 26 آذر 1385

شرکت در همایش ملی «جواد خان گنجه ای مرزدار ایرانی قفقاز»، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، با ارائه سخنرانی و مقاله «فرزندان و بازماندگان جواد خان گنجه ای»، 25 آذر 1386

شرکت در همایش «حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی»، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، 29 و 30 آبان 1387، با ارائه سخنرانی و مقاله «ارزش های بشر دوستانه در فرهنگ ایران».

همایش میراث مشترک مکتوب ایران وافغانستان .مجلس شورای اسلامی .1389

داوری نزدیک به ده مقاله برای مجلات علمی وپژوهشی وداوری کتاب سال

زبان های خارجی:

تسلط نسبی به زبانهای انگلیسی وعربی و دارای مدرک طی دوره آموزشی دوره مکالمه روزمره زبان عربی مرکز فرهنگی سفارت سوریه.

فعالیت های حرفه ای :

متخصص در امور ایرانیان خارج از کشور :

الف- امور ارث و وصیت

اخذ گواهی انحصار وراثت :

گواهی واریز مالیات بر ارث ، گواهی فوت و انجام کلیه امور مرتبط با انحصار وراثت

تقسیم و تصفیه ترکه (دارایی ) متوفی

درخواست تنفیذ وصیت نامه های عادی و اجرای وصیت نامه های رسمی

 

ب- امور املاک

خلع ید از املاک متصرفی

رفع تصرف از املاک تحت تصرف غاصبانه

تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها

پرونده های مرتبط با اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال و املاک

اراضی ملی شده و موات

ج- امور خانواده

طلاق و مهریه و مطالبه حقوق معوقه زوجه

د-امور تجاری

مطالبه سود سهام و درخواست اعمال مقررات قانونی در مورد سهامداران شرکت های تجاری

ه- احوال شخصیه

درخواست کارت ملی و شناسنامه و معافیت سربازی و ثبت ازدواج

درخواست برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری و مطالبه معوقات حقوق بازنشستگی و مستمری برای زوجه و فرزندان و نوادگان دختری متوفی